דף הבית

מחלקת החינוך בחברת יובל חינוך, אחראית על תחום הצהרונים בעיר תל אביב.

למחלקת החינוך שתי זרועות מרכזיות –

  1. זרוע פיקוחית שמטרתה פיקוח על פעילות הצהרונים בכל העיר

  2. זרוע פדגוגית-תפעולית המפעילה באופן ישיר צהרונים בגני העירייה ברחבי העיר

תוכנית העבודה הפדגוגית בצהרוני "יובל חינוך" נבנית מתוך הכרה והיכרות עם דגשים מרכזיים בהתפתחות ילדים בגיל הגן.התוכנית מכוונת להתפתחות והעשרה בתחום הפיזי, הרגשי, החברתי, השפתי והקוגניטיבי. תכנית העבודה בצהרונים מתפרשת על פני ציר לוח השנה ומתכתבת עם תכנית הלמידה של גני הבוקר. העקרונות הפדגוגים עליהם מושתת התוכנית הינם חשיפה לסביבה מזמנת למידה לצד התנסות פעילה.

באזור האישי באתר זה תוכלו להתעדכן ולהתוודע לתכנים, הודעות ומידע בנוגע לצהרון בו לומדים ילדיכם.

נשמח לפניותיכם בכל דבר ועניין – בקישור כאן תוכלו למצוא את רשימות אנשי הקשר הרלוונטיים עבורכם.